*הודעה לתושב - הבניה הבלתי חוקית
*הוועדה יוצאת לחופשת קיץ בתאריכים 19/8/18-31/8/18
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית אינה נושאת באחריות כלשהי בגינו.
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל. אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים. אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המקומית וחברת קומפלוט