הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל - דף הבית
1

טפסים

  
בקשה לטופס 4 מלאה
טפסים לתחילת עבודה
טפסים למילוי
  
בקשה לקבלת תעודת גמר
  
טופס הזמנת חישוב פיקדון להגשת בקשה להיתר
אחראי לביצוע שלד הבניין
בקשה לטופס 2-4
תצהיר פטור 140 מר היטל השבחה
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה
הצהרת מהנדס
התחייבות להריסה
ויתור על דרך
טופס הגשת חישובים סטטים
פטור ממד
פטור ממקלט
פינוי פסולת
קבלן רשום
תיעוד על תחילת עבודה אחראי לביקורת
תיעוד על תחילת עבודה המבקש
תצהיר מתכנן שלד לבניין קיים
הפנה למנהל
הודעה לגובלים בקרקע
דיווח מהנדס בטיחות על ביקורת באתר פוטווולטאי
תצהיר התחייבות מתקן פוטווולטאי
פטור מ-140 מר היטל השבחה
תצהיר עורך הבקשה לנספח בטיחות אש בבתים פרטיים
טופס הזמנת חישוב פקדון
  
פרסום לפי סעיף 149
כתב שיפוי לתבע
תצהיר על פרסום בעיתון תבע

טפסים