הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל - דף הבית
1

טפסים

  
טפסים למילוי
  
בקשה לקבלת תעודת גמר
  
טופס הזמנת חישוב פיקדון להגשת בקשה להיתר
אחראי לביצוע שלד הבניין
בקשה לטופס 2-4
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה
הצהרת מהנדס
התחיבות להריסה
ויתור על שטח לדרך
טופס להגשת חישובים סטטיים
פטור ממד
פטור ממקלט
פינוי פסולת
קבלן רשום
תיעוד על תחילת העבודה -אחראי לבקורת
תעוד על תחילת העבודה -המבקש
תצהיר מתכנן שלד לבניין קיים
תצהיר של מתכנן שלד הבניין
הפנה למנהל
הודעה לגובלים בקרקע
אחראי לבקורת
דיווח מהנדס בטיחות על ביקורת באתר
תצהיר התחייבות (מתקן פוטו וולטאי)
פטור מ-140 מר היטל השבחה
תצהיר עורך הבקשה לנספח כיבוי אש בבתים פרטיים
  
מינוי אחראי לביקורת
פרסום לפי סעיף 149
כתב שיפוי לתבע
תצהיר על פרסום בעיתון

טפסים