​​​​​​​

הנחיות משרד הבריאות - נגיף​ קורונה 25.06.2021

קבלת קהל במשרדי הוועדה  תתאפשר רק עם עט​יית מסכת
לא תתאפשר כניסה למשרדי הוועדה ללא מסיכה

​הודעה לציבור​ - חופשת קיץ

לרגל חופשת הקיץ משרדי הועדה יהיו סגורים

החל מיום רביעי  18.08.21 עד 31.08.21 כולל    

במקרים דחופים יש להתקשר

למר נור נבואני -ממונה פיקוח –      0542374622

למר חמודי חנג'ר - מפקח –           0542374621

למר מוטי אברג'ל – מפקח  -          0523272197

למר אלמוג שמחון – מפקח  -         0547637508

חופשה נעימה לכולם.

                       ב ב ר כ ה

                       אבי אגניהו

                      יו"ר הועדה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

  • ​אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל וחברת קומפלוט.

​​

חדשות ועדכונים

 (מוסתרת) עורך תוכן