​הודעה לציבור​

עקב יציאת צוות הרישוי להשתלמות מקצועית 

החל מתאריך  25.04.2021  ועד 11.07.2021 כולל 

ימי קבלת קהל ישתנו :

ביום שלישי  משעה 08.30 עד שעה 13.00

                     ומשעה 14.00 עד  שעה 16.30

ביום חמישי משעה 08.30 עד שעה 13.00 

​קבלת קהל למהנדסת הועדה  וליו"ר הועדה בתיאום מראש עם מזל אבוטבול

מנהלת לשכת יו"ר הועדה  6098745 -  04

לתשומת ליבכם תותר כניסה לבעלי תו ירוק בלבד

אבי אגניהו

יו"ר הועדה 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

  • ​אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל וחברת קומפלוט.

​​

חדשות ועדכונים

 עורך תוכן