​הודעה לציבור
משרדי הוועדה יהיו סגורים  לקבלת קהל עד להודעה חדשה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

  • ​אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל וחברת קומפלוט.

 

בהתאם להנחיות למניעת ההידבקות בווירוס הקורונה החל מיום שני  22/09/2020

לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה לתכנון ובנייה ''מעלה הגליל''.

עובדי הוועדה יהיו זמינים בשלב זה אך ורק במייל ובטלפון  ויטפלו בבקשות

שמתנהלות במערכת רישוי זמין באופן סדיר, את החומר לתיקים ניתן להגיע למשרדי הועדה בתיאום מראש. העובדים יאספו את החומר לתיקים בשער הכניסה .

לא תתאפשר כניסה למשרדי הוועדה.

 צעד זה הוא למטרת שמירת בריאותכם ובריאות העובדים בוועדה.

אנא קבלו זאת בהבנה

                                                          מושון גבאי

                                                           יו"ר הועדה

חדשות ועדכונים

 עורך תוכן