הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל - דף הבית
1

תנאים להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין

תנאים להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין

טרם הגשת בקשה להיתר בניה יש להגיש באמצעות מערכת רישוי זמין בקשה לתיק מידע

תנאים לקליטת בקשה לתיק מידע:

 1. מילוי טופס מקוון (הטופס יוגש עם פירוט מלא על כל סעיפיו).

  • בקשות למידע שמהותן הינה הסדרת בנייה קיימת בסטייה מהיתר/בניה ללא היתר יש לצרף סקיצה תכנונית על רקע מפת המדידה ולציין על הסקיצה את מהות הבקשה.

 2. הזנת מפת מדידה עדכנית לשנה.

  • http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/takanot/DG-Directive-9-2014.pdf

  • לתשומת לב: בקשה לתיק מידע הפטורה מהגשת מפת מדידה בכפוף לסעיף 13 (א) לקובץ התקנות

  • 2016, על עורך הבקשה לקבל אישור בכתב חתום ע"י מהנדס הוועדה לעניין הפטור להגשת מפת מדידה

 3. צילום המתחם מארבע כיוונים ובחזית שלמה ללא הסתרות.

 4. הזנת קבלה לתשלום אגרת מידע:

**לוח זמנים למסירת תיק המידע הינו 45 ימי עבודה רק לאחר עמידה בתנאי סף לקליטת בקשה לתיק המידע

 

תנאים להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין