הגשת התנגדויות

להגשת מכתב התנגדות עבור בקשת היתר לפי סעיף 149 לחוק – לחץ כאן 

להגשת מכתב התנגדות עבור בקשת לפי תקנה 36 ב’ / ג’  – לחץ כאן 

להגשת מכתב התנגדות  לתוכנית מפורטת  – לחץ כאן

להגשת מכתב התנגדות לתשריט חלוקה / איחוד חלוקה – לחץ כאן