נהלים

מחלקת מידע 

  • נהלים יעלו בקרוב

מחלקת רישוי

הנחיות להגשת בקשה לפטור מהיתר – לחץ כאן 

 להגשת הגשת התנגדויות לבקשות להיתר/ תוכנית מפורטת / תשריטי חלוקה ו/או איחוד וחלוקה  – לחץ כאן 

מחלקת פיקוח

  • לקריאת הנחיות לקבלת אישור תחילת עבודות, תנאים לביצוע ותעודת גמר – לחץ כאן