תשלומים

לקוח / לקוחות יקרים

 
במסגרת ייעול ושיפור השירות הניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל אנו שמחים להעמיד לרשותכם כלי עזר נוסף, המאפשר לבצע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי באופן מקוון באתר האינטרנט של הועדה או במשרדי הועדה, ללא תור וללא המתנה, שירות אשר עד כה ניתן היה לבצעו בסניפי הבנק בלבד. 
 
השירותים בגינם ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של הועדה המקומית מעלה הגליל הם: 
א. הזמנת דף מידע תכנוני (בקשת מידע על פי סעיף 119 א’ לחוק תכנון ובניה)
ב. תיק מידע להיתר.
ג. תשלום פיקדון ואגרות בניה. 
ד. תשלום היטל השבחה 
ה. תשלום קנסות בית משפט 
 
את התשלום ניתן לבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיס אמריקן אקספרס.
במסגרת ביצוע התשלום יש לעקוב אחר כל ההוראות ולמלא את הפרטים הנדרשים בכל מקום בו, על פי השלבים המופיעים על גבי המסך. 
 
אופי התשלום:
 
א. דף מידע / תיק מידע להיתר  – תשלום אחד.
ב. פיקדון/ אגרות בניה- תשלום אחד.
ג. היטל השבחה- תשלום אחד.
ד. קנסות בית משפט-בהתאם להחלטת בית המשפט תשלומים או תשלום אחד.
ה. אגרה להעברה בטאבו – תשלום אחד.
 
 
מילוי כל הפרטים באופן מדויק יבטיח את השלמת התשלום באופן מהיר, יעיל וללא תקלות.
בתום פעולת התשלום יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום אותו אנו ממליצים להדפיס לצורך מעקב.
 
 
אנו מאחלים לכם המשך גלישה מהנה ומועיל
 
                                                                                                 בברכה
                                                                                       הועדה לתכנון ולבנייה
                                                                                                   מעלה הגליל

לתשלום עבור תיק מידע לחץ כאןנפתח בחלון חדש

לתשלום אגרות לחץ כאןנפתח בחלון חדש

לתשלום היטלי השבחה לחץ כאןנפתח בחלון חדש

לתשלום קנסות לחץ כאןנפתח בחלון חדש

לתשלום עבור אגרת העברה בטאבו לחץ כאן