הגשת מכתב התנגדות לבקשה להיתר לפי סעיף 149 לחוק.

פרטי המתנגד:

לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.