הגשת מכתב התנגדות לתשריט חלוקה/ איחוד וחלוקה

פרטי המתנגד:

 

לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.