הגשת התנגדות לבקשה להיתר לפי תקנה 36 ב’ /ג’

פרטי המתנגד:

 

לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.