הנחיות ומידע כללי

פרטי בקשות והיתרים קודמים:

 • בקשות להיתר שמטרתן תוספת לבניה קיימת/הסדרת בנייה קיימת בסטייה מהיתר ניתן להוריד עותק היתר הבניה באמצעות אתר הוועדה שכתובתו https://complot.wpengine.com/maalehagalil

נוהל הגשת בקשה לקבלת מידע תכנוני במשרדי הועדה:

 • נוהל הגשת בקשה למידע בהתאם לסוג המידע:
 1. מידע להיתר בנייה לצורך היתר בנייה עפ”י תקנה 10 לתקנות רישוי זמין 2016:

 • ישלים אגרת מידע להיתר דרך אתר הועדה, האגרה תוטמע בטופס המקוון במערכת רישוי זמין. 
 1. דף מידע תכנוני:

 • לצורך הקצאת קרקע (למנהל מקרקעי ישראל)
 • דף מידע תכנוני לשמאות
 • דף מידע תכנוני כללי עפ”י תקנה 119 לחוק תכנון ובנייה

שלב ראשון :

 1. יש להגיש בקשה לדף מידע למדעניות באמצעות דואר אלקטרוני:

 2. [email protected]  ענבל אסולין. תחום אחריות במרחב תכנון: ( מ.א. מעלה יוסף , מ.מ שלומי , מ.מ. כפר ורדים , מ.ת. תפן )

 3. [email protected]  מייסון טריף. תחום אחריות במרחב תכנון (מרחב כסרא-סמיע, ינוח-ג’ת בלבד)

 4. הבקשה תכלול :

 • פרטי הנכס שעליו מבוקשת הבקשה לדף המידע: גוש, חלקה ומגרש
 • פרטי המבקש: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות וטלפון ליצירת קשר
 • מפת מדידה
 • סוג המידע ( דף מידע לפי המפורט לעיל  בסעיף 2)

שלב שני:

לאחר קליטת הבקשה במערכת הפנימית של הועדה על המידענית להודיע במייל חוזר למבקש שהבקשה נקלטה.

שלב שלישי:

לאחר קבלת הועדה על קליטת הבקשה על המבקש לשלים דרך אתר הועדה את אגרת המידע לאחר תשלום, יש להעביר קבלת המעידה על התשלום למידענית

שלב רביעי:

לאחר אישור קבלת התשלום הועדה תנפיק את המידע למבקשה תוך שבועיים מיום התשלום.

כתובת אתר הועדה:

https://ssl.complot.co.il/maale-hagalil/index2.htm

בברכה,

מדעניות הוועדה​