הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות

  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון

  • פטור מהיתר ו/או תכנית

  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא:
http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ – 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:

  • חוק התכנון והבניה

  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין

  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע”י הועדה המקומית

  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ”ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר   קישור לתקנות –
בימים הקרובים נפרסם את המסמך המפורט של הנחיות הועדה.

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: [email protected]