מכרז מתחמים כסרא 1/2021

הבהרה בעניין גובה הערבות:
בשל פניות של חלק מהמציעים שכבר הכינו ערבות בנקאית על סך 60 א’ ש”ח לפני פרסום שאלות ההבהרה,
במסגרתם אישרנו הורדת הערבות ל-40 א’ ש”ח, ולאחר בחינה משפטית של הנושא נאשר גם הגשת ערבות על 60 א ‘ ש”ח וזאת בשל הרצון לחסוך למציעים טרחה בפניה חוזרת לבנק. יובהר בזאת כי לא יתקבלו ערבויות בסכום אחר מ ​40 א’ ש”ח או 60 א​’ ש”ח.