הנחיות כיבוי אש – בתים פרטיים ללא דרישת אישור כבאות אש

הנחיות בתים פרטיים בשלב קליטת הבקשה:

כל בית מגורים : חד משפחתי ודו משפחתי להתקין

אמצעי כיבוי הכוללים:

בכל דירה יותקן :

  1. גלאי עצמאי במבואות כניסה לחדרים

  2. מטפה 3 ק”ג

  3. גלגלון כיבוי “3/4 30 מ’

  4. מנעול פרפר –דלת כניסה ראשית

 

בשלב גמר בנייה יש לצרף את האישורים הבאים:

  1. אישור חשמלאי מוסמך המאשר חיבור גלאים לרשת החשמל

  2. אישור התאמת הגלאי לתקן

  3. אישור טכנאי גז

  4. אישור ביצוע ריסוס מעכב בעירה (במקרה וקיימת תקרה בסלון)​