פרטי התקשרות וקבלת קהל

פרטי התקשרות

טלפון: 04-6757636

פקס: 04-6757690

קבלת קהל

בנושאי בקשות להיתר

יום ב’, ד’ – בין השעות 08:30 – 12:30  ובין השעות 13:30 – 15:30

בנושאי תכניות מפורטות (תב”ע)

יום ג’ – בין השעות 09:00 – 12:30  ובין השעות 13:30 – 15:30