ערערה – עארה – عرعرة –عارة

ערערה-עארה היא מועצה מקומית בנפת חדרה במחוז חיפה ,הכוללת שני ישובים: עארה (בצפון), וערערה (בדרום).
הישוב ערערה/עארה שוכן במרכז אזור ואדי עארה ,וכביש ואדי עארה מפריד בין הישוב ערערה מדרום והישוב עארה מצפון.
בשנת 1970 הכריז שר הפנים על הקמת מועצה מקומית לישוב ערערה בלבד, בשלהי שנת 1985 הכריז שר הפנים על איחוד שני הישובים למועצה מקומית ולישוב אחד.
שטח השיפוט הנוכחי של הישוב ערערה – עארה, הוא 9,183 דונם . שטח הקרקעות ההיסטוריות של ערערה-עארה הוא כ- 34,445 דונם.
אוכלוסיית היישוב מנתה בסוף 2015 23,996 תושבים, ודירוג חברתי כלכלי הוא: 2. חמש שכונות נלוות ליישוב ערערה והן ואדי אלקסב, כור סקר, אל דהראת, אלביאר הדרומית ואלמנסורה.

המצב התכנוני של הרשות:
לעארה וערערה ישנם שתי תכניות מתאריות שאושרו לפני איחוד שני הישובים: תכנית מתאר ערערה מס’ ען/124 אושרה בשנת 1996, ותכנית מתאר עארה מס’ ג/119 שאושרה בשנת 2006.
היום מקודמת תכנית מתאר כוללנית לרשות המקומית, הכוללת את שני הישובים ומספרה 354-0207621. התכנית הוגשה לווועדה המחוזית והוחלט להפקידה בתאריך ה-8.8.2018